اجرای موسیقی پرواز همای - تالار رودکی - اصفهان
 • تالار رودکی - اصفهان
 • 16 و 17 آذرماه
 • 50 و 60 و 70 و 80 و 90 و 100 هزار تومان
 • روابط عمومی : 03195020200
اجرای موسیقی محمد علیزاده - تالار رودکی - اصفهان
 • تالار رودکی - اصفهان
 • 14 آذرماه
 • 50 و 60 و 70 و 80 و 90 و 95 و 100 هزار تومان
 • روابط عمومی : 03195020200
اجرای موسیقی علی زندوکیلی - سالن سیتی سنتر - اصفهان
 • سالن سیتی سنتر - اصفهان
 • 28 و 29 مردادماه
 • 50 و 60 و 70 و 80 و 90 و 100 هزار تومان
 • روابط عمومی : 03195020200
اجرای موسیقی محمد علیزاده - تالار رودکی - اصفهان
 • تالار رودکی - اصفهان
 • 13 مردادماه
 • 50 و 60 و 70 و 80 و 90 و 100 هزار تومان
 • روابط عمومی : 03195020200
 • logo-samandehi